میز مظالعه و اداری
میز مطالعه

کمتر خانه ای وجود دارد که یک میز کار و یا میز مطالعه چوبی در آن وجود نداشته باشد. این میزهای چوبی با ترکیبات شدن با قفسه و کمد می توانند بسیار عالی باشند. علاوه بر جذابیت می توانند فضایی را برای نگهداری وسایل شما نیز در اختیارتان بگذارند. میزهای مطالعه طرح های مختلفی دارند که مجموعه نوئل علاوه بر مدل های موجود خود مدل های سفارشی را نیز تولید می نماید.

نمایش ستون چپ
پایش

3 محصول

شبکه ای
دو شبکه ای
فهرستی
دو فهرستی
فهرست
پایش

ضد آب

ضد آب

نیاز به نقشه

نیاز به نقشه

رنگ بندی

رنگ بندی

نیاز به رنگ

نیاز به رنگ

نیاز به CNC

نیاز به CNC

زمان ساخت

زمان ساخت

جنس

جنس

پایش های فعال

   19,399,000 تومان
   میز و کمد آمادهمیز و کمد آماده
     19,399,000 تومانقیمت
     میز و کمد آمادهمیز و کمد آماده
       میز مطالعه
       خرید  میز و کمد آماده
       19,399,000 تومانقیمت
       میز و کمد آمادهمیز و کمد آماده
         میز مطالعه
         خرید  میز و کمد آماده
         19,399,000 تومانقیمت
           3,599,000 تومان
           میز دایره ای طرح خورشیدمیز دایره ای طرح خورشید
             3,599,000 تومانقیمت
             میز دایره ای طرح خورشیدمیز دایره ای طرح خورشید
               میز دایره ای چوبی بسیار زیبا مناسب برای فضاهای کوچک
               3,599,000 تومانقیمت
               میز دایره ای طرح خورشیدمیز دایره ای طرح خورشید
                 میز دایره ای چوبی بسیار زیبا مناسب برای فضاهای کوچک
                 3,599,000 تومانقیمت