مجموعه ای از بیس های چوبی که عمدتا از جنس MDF هستند در اینجا قابل مشاهده اند. بیس های چوبی می توانند گزینه ای مناسب باشند برای افرادی که در زمینه کارهای هنری فعالیت دارند. کارهای هنری از قبیل رزین کاری، نقاشی، پتینه، تذهیب  و ... .

نمایش ستون چپ
پایش

3 محصول

شبکه ای
دو شبکه ای
فهرستی
دو فهرستی
فهرست

پایش های فعال

   77,000 تومان
   بیس ساعت دایرهبیس ساعت دایره
     77,000 تومانقیمت
     بیس ساعت دایرهبیس ساعت دایره
       بیس های چوبی
       بیس چوبی ساعت دیواری با طرح دایره از جنس MDF  با ضخامت 16 میلی متر در ابعاد مختلف
       77,000 تومانقیمت
       بیس ساعت دایرهبیس ساعت دایره
         بیس های چوبی
         بیس چوبی ساعت دیواری با طرح دایره از جنس MDF  با ضخامت 16 میلی متر در ابعاد مختلف
         77,000 تومانقیمت
           46,800 تومان
           بیس زیر لیوانی قلبیبیس زیر لیوانی قلبی
             46,800 تومانقیمت
             بیس زیر لیوانی قلبیبیس زیر لیوانی قلبی
               بیس چوبی زیر لیوانی با طرح قلب از جنس MDF با ضخامت 16 میلی متر در ابعاد مختلف
               46,800 تومانقیمت
               بیس زیر لیوانی قلبیبیس زیر لیوانی قلبی
                 بیس چوبی زیر لیوانی با طرح قلب از جنس MDF با ضخامت 16 میلی متر در ابعاد مختلف
                 46,800 تومانقیمت
                 بیس زیر لیوانی مستطیلیبیس زیر لیوانی مستطیلی
                   47,000 تومانقیمت
                   بیس زیر لیوانی مستطیلیبیس زیر لیوانی مستطیلی
                     بیس چوبی زیر لیوانی با طرح مستطیل از جنس MDF با ضخامت 16 میلی متر
                     47,000 تومانقیمت
                     بیس زیر لیوانی مستطیلیبیس زیر لیوانی مستطیلی
                       بیس چوبی زیر لیوانی با طرح مستطیل از جنس MDF با ضخامت 16 میلی متر
                       47,000 تومانقیمت